1

Şirketler Çalışanlarını Neden Kaybeder?

Eklenme Tarihi: 28.06.2022 | Okunma: 203

 

Şirketler Çalışanlarını Neden Kaybediyor?

Günümüzde şirketler, işini en iyi yapan verimli çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Fakat istatistiklere göre, şirketler için gün geçtikçe daha önemli hale gelen çalışan bağlılığı, yapılan tüm çabalara rağmen %25’in altında kalıyor. Peki ne istiyor bu çalışanlar neden kaybediyoruz insan değerlerimizi? Çalışanlarımızdan yüksek verim almak ve onların aidiyet duysunu kazanıp bağlılık sağlamak için her şeyden önce dinlemeliyiz, öncelikle beklentilerine kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü her çalışanın şirketten beklentisi farklıdır; kimisinin önceliği ücret ve yan haklar iken, kimisi takdir edilmek ister.

Çalışan beklentilerini genel olarak 6 başlık altında toplayabiliriz;

 1. Adil ücret,
 2. Sosyal ve yan haklar,
 3. Eğitim ve gelişim imkanı,
 4. Takdir edilmek,
 5. Net ve dengeli çalışma,
 6. Güvenli ve huzurlu çalışma şartları

Çalışanları motive etmek, oldukça önemli bir konudur. Söz konusu ‘’başarılı’’ çalışanlar ise ekstra motivasyon kaynağına ihtiyaç duyarız, yıldız çalışanlara gelince onları motive etmek ve elde tutmak ayrı bir strateji ve çaba gerektirir. Başarılı çalışanların iyi performans sergileyebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Uygun şartlar sağlanırsa kapasitelerinin çok üstünde performans sergileyerek değer oluşturabilirler. Fakat uygun çalışma imkanı sağlanmazsa başarılı çalışanlar için daha iyi iş seçeneklerinin var olması, motivasyonlarının kaybolmasına çözülemeyen sorunlarının günden güne artması; şirketlerin başarılı çalışanlarını kaybetmesine sebep olabilir. Peki şirketler başarılı çalışanlarını neden kaybeder?

Yapılan araştırmalar, iyi çalışanların şirketten en çok şu nedenlerle ayrılmak istediğini gösteriyor;

 • Değer göremediklerini hissettiklerinde
 • Gelişimleri desteklenmediğinde
 • Fikirleri, önerileri dinlenmediğinde
 • Şikayetleri ve çözüm önerileri değerlendirilmediğinde
 • Çalışma şartları düzenlenmediğinde
 • Yöneticilerin olumsuz davranışlarına maruz kaldıklarında

Eskilerin kullandığı çok önemli bir cümle vardı; ‘’çalışanlar şirketleri değil, yöneticilerini terk ederler’’. Daha fazla para verseniz de, başarılı çalışanlar liyakat sahibi olmayan ve dolayısıyla çalışanlar için uygun çalışma şartlarını oluşturamayan yöneticilerle çalışmak istemezler. Yöneticiler çalışanlarını etkin dilemeli ve mutlaka anladıklarını ve değerli olduklarını göstermek için bir şeyler yapmalıdır.

Başarılı ve sürdürülebilir yönetim için yöneticiler şu tavsiyelere dikkat etmelidir;

 • Çalışanların başarılarını takdir edin,
 • Çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sağlayın ve destek olun,
 • Fikirlerini mutlaka dinleyin,
 • Şikayetlerini ve çözüm önerilerini dinledikten sonra sorunlarına ya da şikayetlerine çözüm getirin,
 • Doğru iletişim yöntemlerini yakalayın ve güven ortamı oluşturun,
 • Birlikte çalışma kültürü ve ekip ruhu oluşturun,
 • Motive edin, ihtiyaç duyanları yapabilecekleri konusunda yüreklendirin,
 • Kırıcı söz ve davranışlardan sakının ve empati kurun,
 • Çalışmalarında inisiyatif kullanmalarına ve esnekliklere müsaade edin,
 • Çalışanların ailelerini önemseyin ve her insanın farklı olduğunu bilerek farklılıklara kucak açın

Çalışan bağlığı günümüzde şirketler için en önemli sorunlardan biri haline dönüşmüştür. Değişen dünya ve çalışma şartları şirketler için nitelikli personel bulma ve elde tutmayı her geçen gün zorlaştırmaktadır. Çalışanlar kendisi için güven ortamı olmayan, geleceği göremedikleri, uygun çalışma şartları ve kurum kültürü olmayan şirketleri tercih etmezler. Nitelikli insan değerlerini bulmak ve elde tutmak için şirketlere şu hususlarda önerilerde bulunabiliriz;

 1. Piyasa ve günün ekonomik şartlarına uygun adil bir ücret politikası oluşturun,
 2. Objektif performans ölçüm ve terfi sistemini kurun ve işlemesini sağlayın,
 3. Başarı için ödül ve motivasyon sistemi kurun ve çalışanlara benimsetin,
 4. Çalışan beklentileriyle birlikte yürütülen kariyer planlama sisteminin uygulanmasını sağlayın,
 5. Eğitim ve gelişim programları ile takım çalışması etkinlikleri düzenleyin,
 6. Yıldız çalışanların gelişim ve kariyer planlamasını ayrıca destekleyin,
 7. Adil ve güven veren katılımcı kurum kültürünü geliştirin
 8. Kurum içi iletişimi şeffaflaştırın